‘Crossroads’ 2022

1 x 3 meter

Kunstenaar op missie
Tatjana ging mee op missie met Hans Damen. Hans is mede-initiatiefnemer van Helmen vol Verhalen. In 1999 werd hij uitgezonden naar Kosovo en Moldavië. Hij droeg bij aan de noodhulp aan vluchtelingen en aan het logistieke proces.
Kenmerkend bij beide missies was het balanceren tussen de belangen en doelen van de verschillende aanwezige NAVO-eenheden.

Crossroads
Wat Tatjana opviel aan het verhaal van Hans was de tweedeling. In dit werk verbeeldt ze de twee verschillende versies van het land dat Hans zag en de twee verschillende kanten waarheen de uitkomst van de missie kon gaan. Het kruispunt staat symbool voor die verschillende kanten en het verschil dat Hans heeft willen maken.

Hans Damen: “Ik ben vaak doodongelukkig met bestaande situaties – situaties waar iets scheef zit terwijl niemand er iets aan doet. Dus dan ga ik het veranderen.”

Crossroads – Tatjana Kiriënko
Textielkunstenaar Tatjana Kiriënko ontwerpt doeken van transparante gordijnstoffen. Tatjana werkt met een aantal Oekraïense vrouwen die ze nog uit haar jeugd kent. De plattelandsvrouwen uit haar moederland naaien de doeken en zijn nauw betrokken bij het creatieve proces. Omdat er op het
Oekraïense platteland weinig ontplooiingsmogelijkheden voor vrouwen zijn, kunnen ze dit creatieve werk combineren met de zorg voor kinderen en thuis aan de slag blijven.

Momenteel heeft de oorlog in Oekraïne het leven van Tatjana’s partners overhoop gehaald. Waar de ene vriendin is gevlucht en alles wat haar lief is heeft achterlaten, probeert de andere zich te redden op haar geliefde plek terwijl haar de wereld vol is van verval en oorlogsgeweld, met steeds grotere tekorten. Op www.helmenvolverhalen.nl houdt Tatjana een blog bij met de
ervaringen van haar Oekraïense vriendinnen.

Related Projects